پرسش و پاسخ های تحصیلی اوکراین

پرسش و پاسخ های تحصیلی اوکراین

۱- چند دانشگاه مورد تائید وزارت علوم در كشور اوكرین موجود میباشد؟

پاسخ: ۶ دانشگاه كه در متن كتاب اشاره شده است

۲- كدام دانشگاههی پزشكی مورد تائید وزارت بهداشت قرار گرفته است؟

در حال حاظر دانشگاههای پزشکی اوکراین مورد تایید ایران نمیباشد، امااما مورد تایید اتحادیه اروپا و آمریکا میباشد

۳- یا دانشگاه تخصصهی پزشكی كیف مورد تائید است؟

پاسخ: در حال حاظر دانشگاههای پزشکی اوکراین مورد تایید ایران نمیباشد، امااما مورد تایید اتحادیه اروپا و آمریکا میباشد

۴- یا رشته هی فنی و مهندسی در كاپئی به زبان انگلیسی موجود میباشد؟

پاسخ: بلی – چهار رشته مهندسی كامپیوتر ، مهندسی مكانیك ، مهندسی پزشكی ، ساخت و تولید هلیكوپتر ولی ین رشته ها بید به حد نصاب برسند تا تشكیل شود.

۵- یا تحصیل در كشور اوكرین به زبان انگلیسی را توصیه می نمیید؟

پاسخ: خیر – زیرا ین كشور سابقه زیادی در تدریس به زبان انگلیسی ندارد و كیفیت تحصیلی پائین است.

۶- هزینه تحصیل به زبان انگلیسی و روسی چه مقدار تفاوت دارد؟

پاسخ: به زبان انگلیسی حداقل ۱۰۰۰ دلار گرانتر است.

۷- یا فراگیری زبان روسی آسان است؟

پاسخ: در ابتدی امر فراگیری هر زبانی مشكل به نظر میرسد ولی در صورت داشتن علاقه و پشتكار همه مشكلات و سختیها در ین راه آسان خواهد شد .

۸- چه تعداد از جمعیت كره زمین به ین زبان تكلم میكنند؟

پاسخ: تقریبا یك میلیارد یعنی یك ششم جمعیت زمین به زبان روسی تكلم میكنند.

۹- در بین جمهوریهی شوروی سابق كدام جمهوری بهتر است؟

پاسخ: سئوال خوبی است اما بصورت دقیق نمیتوان پاسخ داد ولی اگر به نقشه اروپا بنگرید اوكرین آخرین مرزهی اروپاست و كاندیدی ورود به اتحادیه اروپی مشترك میباشد .

۱۰- یا زبان روسی با اوكرینی فرق دارد؟

پاسخ: بلی – زبان اوكرینی در واقع همان لهستانی و در نوشتار و گفتار با روسی اختلاف دارد.

۱۱- شروع ثبت نام و كلاسهی درسی چه موقع است؟

پاسخ: از تاریخ خرداد ماه دانشگاهها معمولا شروع به صدور پذیرش می نمیند و شروع كلاسها از نیمه شهریور ماه میباشد.

۱۲- چه مدت زمان بری اخذ پذیرش و ویزا لازم است؟

پاسخ: حداقل یكماه

۱۳- آخرین تاریخ ورود به كشور اوكرین و ثبت نام چه وقت میباشد؟

پاسخ:  ۲۵ آبان ماه معادل با ۱۵ نوامبر آخرین فرصت ورود به كشور اوكرین میباشد و حداقل بید یك ماه قبل از ین تاریخ اقدام نمود.

۱۴- یا پس از تاریخ ۲۵ آبان ماه میشود وارد اوكرین شد؟

پاسخ:  بلی – اما فقط به دانشگاههیی كه دوره فشرده پاتفك داشته باشند مثل دانشگاه تاراساشفچنكو كه دوره آن تا پیان تابستان طول میكشد و به صورت فشرده میباشد.

۱۵- بهترین دانشگاههی اوكرین بری دوره زبان روسی یا پاتفك كدامند؟

پاسخ:  مسلما دانشگاههیی كه امكانات خوابگاهی خوبی داشته باشند و بترتیب پس از نظر سنجی از دانشجویان و بر اساس كیفیت خوابگاهی ۱- دانشگاه تاراساشفچنكو ۲- دانشگاه ریاست جمهوری(مائوپ) ۳- دانشگاه اروپائی(یورپین)

۱۶- شهریه دانشگاههی اوكرین چه میزان است؟

پاسخ: سالیانه ۴۸۰۰-۳۴۰۰ یورو شامل شهریه آموزش ، ثبت نام و امكانات خوابگاهی و بیمه درمانی و ترانسفر فرودگاهی

۱۷- یا دانشجو میتواند سال اول خانه اجاره كند؟

پاسخ: بلی میتواند ولی بهیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا دانشجو در طی سال اول بدلیل نا آشنا بودن به زبان روسی و عدم شناخت محیط نمیتواند خانه كریه كند و دچار مشكلات زیادی خواهد شد و ین امر از نظر اقتصادی نیز مقرون بصرفه نخواهد بود.

۱۸- امتیازات یك خوابگاه خوب چیست؟

پاسخ: كنترل و نظارت دانشگاهی ، كیفیت و امكانات دانشجوئی ، نظافت و تمیزی ، فاصله كم محل آموزش تا محل خوابگاه ، حداقل امكانات دانشجوئی مانند كمد و میز مطالعه و یخچال و آشپزخانه

۱۹- یا نظافت داخل اتاقها بعهده دانشگاه میباشد؟

پاسخ: خیر زیرا نظافتچی حق ورود به اتاقهی دانشجویان را ندارد و فقط سرویس بهداشتی و كوریدور مشترك را نظافت میكند

۲۰- در صورت عدم نظافت یا مشكل خاصی نیز بوجود خواهد آمد؟

پاسخ: بلی در صورتیكه دانشجو اتاق و وسائل تحویلی را كثیف نگهداری نمید و یا موجب تخریب اموال دانشگاه گردد و حتی بطور عمد سرویس بهداشتی و حمام را با ریختن كثافات و فضولات كثیف كند دانشگاه دانشجو را جریمه خواهد كرد.

۲۱- دانشگاههی ارزانتری نیز بری دوره پاتفك دراوكرین وجود دارد ، نظر شما در مورد آنها چیست؟

پاسخ: توصیه نمیشود زیرا كمترین مشكل آنها دوری محل آموزش از خوابگاه است بطوریكه دانشجو مجبور خواهد بود هر روز حداقل ۵-۳ دلار كریه ماشین بدهد كه در طی یكماه حداقل ۱۰۰ دلار خواهد بود

۲۲- استفاده روزانه از تریا و رستوران دانشگاه چگونه است؟

پاسخ: هیچ محدودیتی ندارد ولی توصیه میشود با خریداری مواد غذائی كه بسیار ارزان است و آشپزی، در هزینه ها صرفه جوئی نمائید.

۲۳- یا دانشجو حق دارد پیش از ثبت نام ، دانشگاه و محیط خوابگاه را ببیند؟

پاسخ: البته ین حق مسلم دانشجو میباشد و در صورت عدم رضیت میتواند به كشورش بازگردد.

۲۴- یا بین دانشجویان و دانشگاه قراردادی منعقد میگردد؟

پاسخ: بلی دانشجو پس از رؤیت دانشگاه و خوابگاه و معمولا یك شب اقامت در خوابگاه روز بعد بری ثبت نام به دفتر دانشجویان خارجی مراجعه نموده و پس از قرائت قرارداد توسط مدیر آموزش یا مسئول ثبت نام به زبان روسی و ترجمه آن توسط فرد راهنما و آگاهی كامل از شرائط دانشگاه و قوانین دانشگاه مربوط به دانشگاه ، آموزش و خوابگاه و شهریه و پس از امضاء قرارداد و ارائه مدارك اقدام به ثبت نام مینمید و در اولین فرصت برنامه درسی را دریافت نموده و كلاس درسی وی مشخص خواهد شد.

۲۵- یا دانشجو پس از ثبت نام و پرداخت شهریه به دانشگاه میتواند انصراف دهد و شهریه را مسترد نمید؟

پاسخ: خیر ، حتی اگر دانشجو یك ساعت پس از ثبت نام اعلام انصراف نمید طبق مقررات بین المللی حق هیچگونه اعتراضی نداشته و هیچ مبلغی از شهریه قابل برگشت نمیباشد.

۲۶- یا دانشجو میتواند پس از تعیین كلاس و برنامه آموزشی و خوابگاه آن را تغییر دهد؟

پاسخ:  خیر فقط با موافقت مدیر آموزش و یا مدیر خوابگاه میتواند محل خویش را جابجا نمید.

۲۷- در صورت وجود مشكلات در خوابگاه و یا آموزش ،‌ دانشجو بید چه اقدامی انجام دهد؟

پاسخ: بید مشكلات را اطلاع و به مسئول خوابگاه یا آموزش دانشگاه كتبا برساند و كسب تكلیف نمید.

۲۸- یا مسئولیت حفظ لوازم و وسائل شخصی با دانشگاه و مدیر خوابگاه میباشد؟

پاسخ: خیر ، دانشجو موظف است در حفظ و نگهداری لوازم، پول و وسائل خود كوشا باشد زیرا دانشگاه نمیتواند بری حفظ اموال دانشجویان محافظ استخدام نمید.

۲۹- یا خوابگاهها مانند یران ساعات خاموشی و منع رفت و آمد دارند؟

پاسخ:  بلی ، معمولا بعد از ساعت ۱۰ شب دانشجو حق تردد ندارد.

۳۰- در صورت مشاهده مواردی چون دزدی یا مشابه آن چه بید كرد؟

پاسخ:  بید فورا با ارائه مدارك مراتب را به مسئولین آموزش و به پلیس مستقر در دانشگاه گزارش دهد.

۳۱- پس از ورود به دانشگاه چه مدت زمان لازم است تا دانشجو بتواند به مكالمات روزمره آشنا شود؟

پاسخ: بستگی به استعداد تحصیلی و علاقه دانشجویان دارد ولی معمولا در طی ۳ ماهه اول دانشجو به مكالمات روزمره آشنا میشود.

۳۲- یا بیمه درمانی شامل دارو و دندانپزشكی هم میشود؟

پاسخ:  بیمه درمانی شامل دارو و دندانپزشكی نمیشود و دانشجویان توصیه میشود دندانهی خود را قبل از رفتن ترمیم نمیند.

۳۳- بیمه درمانی شامل چه چیزهائی است؟

پاسخ: شامل بیماریهی سخت كه نیاز به بستری شدن داشته باشد و اعمال جراحی بعنوان مثال جراحی آپاندیسیت

۳۴- یا آب كشور اوكرین قابل شرب است؟

پاسخ: خیر معمولا آب اكثر كشورهی اروپائی قابل شرب نمیباشد و دانشجویان میتوانند آب آشامیدنی خریداری نمیند.

۳۵- یا شهریه شامل هزینه هی كتاب و لوازم هم میشود؟

پاسخ:  خیر

۳۶- یا دانشجو میتواند پس از ورود و قبل یا بعد از ثبت نام، دانشگاه خود را تغییر دهد و در دانشگاه دیگری ثبت نام نمید؟

پاسخ: خیر – زیرا در صورت ثبت نام شهریه بازپرداخت نمی گردد و در صورت عدم ثبت نام دانشگاه روادید تحصیلی دانشجو را باطل می نمید و دانشجو مكلف به بازگشت میباشد زیرا با دعوتنامه دانشگاه اول روادید تحصیلی دریافت نموده است.

۳۷- دانشجو چه مدت فرصت جهت تصمیم گیری و ثبت نام دارد؟

پاسخ: حداكثر ۳-۱ روز زیرا بلافاصله بید توسط دانشگاه به پلیس مركزی معرفی گردیده و مدارك یشان توسط دانشگاه جهت دریافت اقامت تحصیلی به پلیس ارائه گردد.

۳۸- یا امكان دارد پلیس با اقامت دانشجو مخالفت نمید؟

پاسخ: بلی در صورتیكه دانشجو قبلا در آن كشور بوده باشد و مرتكب خلافی شده باشد و نامش در كامپیوتر پلیس ثبت شده باشد.

۳۹- یا پلیس پس از صدور اقامت حق دارد اقامت دانشجو را لغو نمید؟

پاسخ: بلی در صورتیكه دانشجو تخلفی را مرتكب شده باشد و یا دانشگاه محل تحصیل به دلیل مختلف درخواست بطلان ویزی یشان را نمید.

۴۰- در صورت تاخیر در كلاسها و یا غیبت در امتحانات یا آنها تكرار میشود؟

پاسخ: خیر دانشجو پس از دریافت اخطار موظف به پرداخت جریمه و شركت در كلاسهی اجباری است و در صورت تكرار ین مسئله، دانشگاه مجاز به اخراج دانشجو ازدانشگاه وكشور میباشد.

۴۱- یا دانشجو اجازه دارد در ساعات منع عبور و مرور بدون اطلاع به خارج از دانشگاه رفته و بازنگردد؟

پاسخ: خیر و در صورت تكرار نام یشان به پلیس گزارش میشود.

۴۲- چند درصد دانشجویان موفق میباشند؟

پاسخ:  سئوال بسیار خوبی است ولی به طور دقیق نمیتوان پاسخ گفت ، عمدتا دانشجویان به سه دسته تقسیم میشوند :‌۱- دانشجویانی كه فقط بری وقت گذرانی و تفریح آمده اند و خانواده فقط باری به هر جهت یشان را اعزام نموده تا به گونه ی از گرفتاریهی یشان خلاص شود. ۲- دانشجویانی كه دچار اختلالات رفتاری و ضعف در تصمیم گیری هستند و با تزلزل ادامه مسیر میدهند و گاه مصر بری تحصیل و با شتاب و گاه متزلزل و افسرده و پشیمان از ین كه در ین مسیر قدم نهاده اند و ین دسته اغلب به خاطر افسردگی بهانه جوئی كرده و به طرق مختلف می خواهند اطرافیان را مقصر نشان داده و عدم موفقیت خویش را در تحصیل به گردن دانشگاه و آموزش و كیفیت كشور و خوابگاه بیاندازند و همواره با خود و اطرافیان و خوابگاه مشكلات عدیده ی دارند.۳- دانشجویانی كه با عشق و علاقه ، به تحصیل پی در ین میدان گذارده اند و با تمام كاستیها و دلگیری ها و دوری از وطن و سختی درس و محیط غریب و زبان بیگانه دست و پنجه نرم میكنند و اكثرا راه ترقی را با قدمهیی استوار پشت سر میگذارند و با برچسب زدن به ین و آن و دانشگاه و اساتید و آه و ناله و شكیت به پدر و مادر و خانواده و اطرافیان میانه ی ندارند و امیدواریم كه همه یرانیان جزو ین دسته باشند و از ین آزمیش زندگی سربلند بیرون بییند همانا مباهات به افتخارات یشان ما را بس.

۴۳- یا دانشجویان میتوانند از كتابخانه هی دانشگاهها استفاده نمیند؟

پاسخ: به نظر بنده بهترین مكان بری مطالعه كتابخانه دانشگاههاست كه داری سكوت مورد نظر بری مطالعه است.

۴۴- یا دانشجو حق دارد در محیط خوابگاه ضبط صوت و یا واكمن و سی دی من داشته باشد ؟

پاسخ:  بلی به شرطی كه مزاحم دیگران نشود و هنگام مطالعه مراعات نمید و یا از هدفون استفاده نمید.

۴۵- امكانات ورزشی و ینترنت چگونه است؟

پاسخ:  در حد معقول با پرداخت شهریه و حق عضویت قابل استفاده است.

۴۶- عوارض خروجی چه وقت بید پرداخت شود و چقدر است؟

پاسخ: بید قبل از خروج از كشور پرداخت شود و هزینه خروجی بار اول ۰۰۰/۱۰۰ ریال و بار دوم ۰۰۰/۱۵۰ ریال میباشد كه میتوان به بانك ملی یران مستقر در فرودگاه پرداخت كرد.

۴۷- چند ساعت قبل از پرواز میبیست در فرودگاه حضور داشت؟

پاسخ: معمولا ۳ ساعت قبل از پرواز در ترمینال ۱ یا ۲ پروازهی خارجی فرودگاه مهرآباد و یا فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)

۴۸- مدت پرواز تا اوكرین چند ساعت به طول میانجامد؟

پاسخ: حدودا ۵/۳ و ۲ ساعت هم در قسمت ترانزیت پشت خط قرمز بری كنترل كردن پاسپورت و ۱ ساعت هم درگمرك بری كنترل بار همراه مسافر

۴۹- یا پول همراه دانشجو در هنگام ورود به كشور بید اعلام گردد؟

پاسخ:  بلی در قسمت ترانزیت پشت خط قرمز یك فرم سبز رنگ تحویل داده میشود كه میبیست براساس اطلاعات ومشخصات پاسپورت تكمیل شود ودرفرم گمرك هم اطلاعات لازم در رابطه با پول همراه و وسائل قیمتی دانشجو بید قید شود.

۵۰- هنگام ورود به فرودگاه بریسبول كیف اوكرین در پشت خط قرمز ترانزیت چه مداركی بید همراه دانشجو باشد؟

پاسخ:  پاسپورت ،‌ اصل برگه پذیرش ، گواهی آزمیشات پزشكی ، گواهی سلامت جسمانی ، ترجمه ریزنمرات و آخرین مدرك تحصیلی و ۶ قطعه عكس

۵۱- در صورتیكه مدارك دانشجو اشتباها به قسمت بار سپرده شود و هنگام ورود همراه وی نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ: پلیس مرزبانی با توجه به اختیاراتش مجاز به دیپورت شخص میباشد.

۵۲- چه موارد مشكوك و یا ممنوعی را دانشجو هنگام ورود نبید همراه داشته باشد؟

پاسخ: سبزی خشك ، مواد غذائی یخ زده ، داروهی خواب آور و اعصاب به مقدار زیاد و بدون نسخه پزشك ، داروهی مخدر ، مواد مخدر و ممنوعه و مشكوك ، پول بمقدار بسیار زیاد ، چاقو و سلاحهی سرد و …

۵۳- به چه میزان دانشجو مجاز به بردن بار میباشد؟

پاسخ: حداكثر ۲۵ كیلو قسمت بار و ۱۰ كیلو بصورت همراه داخل هواپیما(بغیر از مواد خوراكی كنسرو شده)

۵۴- یا میتوان بلیط یكسره خریداری كرد؟

پاسخ: خیر ، دانشجوئی كه بار اول به هر كشوری ورود میكند بید بلیط رفت و برگشت خریداری كند.

۵۵- یا دانشجو میتواند از مسیرهی هوائی دلخواه خویش بلیط خریداری نمید؟

پاسخ: خیر زیرا تاریخ ورود دانشجو جهت هماهنگی دانشگاه با فرودگاه و استقبال دانشجو بیستی هماهنگ شود.

۵۶- هزینه سیم كارت موبیل چقدر است؟

پاسخ:  مابین ۵۰-۲۰ دلار بسته به شارژ موبیل میباشد و هزینه تلفن از موبیل به یران بسیار سنگین است و ترجیحا در موقع نیاز فقط با زدن یك تك زنگ از خانواده بخواهید كه با شما تماس بگیرند تا متحمل هزینه هی سنگین شارژ موبیل نشوید( به خصوص در مورد خانمها).

۵۷- چه نوع گوشی موبیلی مناسب است؟

پاسخ:  همه گوشیها خوب است ولی توصیه میشود از بردن گوشیهی گران قیمت حذر كنید  تا از خطر دزدیده شدن گوشی در امان باشید.

۵۸- امكان بردن كامپیوتر یا لب تاپ وجود دارد؟

پاسخ:  فقط كیس كامپیوتر هی دسكتاب قابل بردن است و ۱۰۰ دلار در فرودگاه كیف جریمه دارد و امكان بردن مونیتور وجود ندارد زیرا در هنگام جابجائی بار از بین میرود و به همین دلیل توصیه میشود در طی سال اول از بردن كامپیوتر از هر نوع بپرهیزید زیرا مسئله حمل تا اوكرین و مسئله نگهداری از طرف دیگر شما را به مخاطره خواهد انداخت.

۵۹- یا سفارت جمهوری اسلامی یران در هنگام مراسمهی مختلف از جمله عزاداریها و ماه مبارك رمضان و عید نوروز مراسم دارد؟

پاسخ:  بلی و توصیه میشود در ین مراسمها كه نشانگر فرهنگ والی دینی یرانیان است شركت نمائید تا به رغم دوری از وطن از مراسم دینی و فرهنگ یرانی بدور نباشید و همواره مسائل خویش را با سفارت یران در میان بگذارید و از راهنمائیهی آن عزیزان بهره مند گردید.

۶۰- چگونه از نام دانشگاههی مورد تائید یران قبل از عزیمت مطمئن شویم؟

پاسخ: جهت اطلاع از نام دانشگاههی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری به ساختمان معاونت دانشجوئی : شهرك غرب ، فاز اول ، خ پیروزان ، خ هرمزان مراجعه فرمائید و جهت اطلاع از دانشگاههی مورد تائید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی به شهرك قدس(غرب) ،‌میدان صنعت ، خیابان سیمی یران ، فاز ۵ ، بالاتر از بیمارستان لاله ، نبش دبیرستان ابوریحان ، ساختمان وزارت بهداشت ، طبقه ۶ ، تلفنهی : ۹-۸۸۳۶۳۵۶۰ مراجعه فرمائید.

۶۱- یا هنگام تردد در شهر بید مدارك شناسائی همراه باشد؟

پاسخ: بلی همواره بید پاسپورت و یا كارت دانشگاه همراهتان باشد.

۶۲- یا میتوان از كارتهی تلفن بری تماس با یران استفاده كرد؟

پاسخ: بلی اما از خرید كارتهی تقلبی شدیدا بپرهیزید.

۶۳- یا نمرات درسی و معدلهی دوران دبیرستان در ورود به دانشگاهها مؤثر میباشد؟

پاسخ: بلی بعنوان مثال بری ورود به دانشگاه علوم پزشكی كیف و رشته هی دندانپزشكی و داروسازی معدل بالی ۱۶ دوران دبیرستان و دیپلم مورد نیاز است و همچنین یك مصاحبه زبان روسی نیز در دانشگاه توسط رئیس بخش دانشجویان خارجی دانشگاه برگزار میگردد و دانشجویانی كه زبان روسی را جدی نگیرند دچار مشكل خواهند شد و چه بسا ثبت نام نشوند.

۶۴- یا شرط معدل بری رشته هی پزشكی در بازگشت به یران نیز وجود دارد؟

پاسخ: بلی ، شرط معدل در حال حاضر بری بررسی مدارك دانشجویان فارغ التحصیل رشته هی علوم پزشكی ۱۶ میباشد و داشتن دیپلم ۱۲ ساله یا دوره پیش دانشگاهی نیز الزامی است ولی جهت كسب اطلاعات دقیقتر به وزارت بهداشت مراجعه فرمائید.

۶۵- یا پس از بازگشت فارغ التحصیلان رشته هی مهندسی آزمونی برگزار میگردد؟

پاسخ: بلی ، جهت ارزشیابی مدارك فارغ التحصیلان آزمون برگزار خواهد شد.

۶۶- معمولا درصد بندی متقاضیان به چه صورت است؟

پاسخ: بر اساس تجربه دیپلمه ها: ۸۵%  ، فوق دیپلم: ۵% ،‌لیسانس: ۴% ، فوق لیسانس: ۲% ، دكترا: ۲% ، فوق دكترا و دكتری تخصصی ۲%

۶۷- وضعیت دیپلمه ها در رابطه با خدمت نظام چگونه است؟ یا میتوانند خارج شوند؟ین افراد عمدتا به سه دسته تقسیم میشوند: الف) خدمت رفته اند و پاسپورت دارند ب) پاسپورت ندارند و مشمول نشده اند و می توانند بگیرند ج)خدمت سربازی نرفته اند و مشمول هم شده اند.

الف) دسته اول كه مشكلی ندارند .

ب) مشمول نشده اند : در حال حاضر متولدین ۷۲ به بالا ، میتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه در خیابان ستارخان ، خیابان شهرآرا و یا ادراه گذرنامه شرق تهران : تهرانپارس ، فلكه اول تهرانپارس ، و یا دفاتر صدور گذرنامه ‌پاسپورت مستقل بگیرند

ب) مشمول شده اند : در حال حاضر متولدین ۶۶ به پائین میتوانند در صورت داشتن شرائط به دنبال معافی كفالت و پزشكی و غیره بروند و یا به خدمت مقدس نظام بپردازند و پس از خدمت نظام وظیفه گذرنامه دریافت داشته و بصورت قانونی خارج شوند و مشمولان لیسانس به بالا نیز با داشتن پذیرش قطعی از دانشگاه مورد تائید وزارت علوم و مدرك زبان انگلیسی میتوانند مشمول معافیت تحصیلی شوند كه كلیه مراحل با هماهنگی وزارت علوم انجام خواهد گرفت.

۶۸- یا شهرستانیها میتوانند بدون مراجعه به دفتر مؤسسه در کانادا اقدام نمیند؟

پاسخ: بله

۶۹- یا حضور پدر یا مادر یا قیم دانشجو در مؤسسه الزامی است؟

پاسخ: بلی حتما بید قیم دانشجو یعنی پدر یا همسر حتما در اولین فرصت در مؤسسه حضور بهم رساند.

۷۰- زمان ثبت نام دانشگاهها چه موقع است؟

پاسخ: زمان ثبت نام ترمهی مهر تا آبان هر سال حداقل ۳-۲ ماه قبل ازشروع ترم میباشد.

۷۱- یا دانشجو میتواند هنگام عزیمت همسر و فرزند خود را نیز بهمراه ببرد؟

پاسخ: خیر طبق قوانین روادید به همراه تعلق نمیگیرد

۷۲- مادر و پدر دانشجو جهت بازدید از فرزندشان چگونه میتوانند به كشور اوكرین مسافرت نمیند؟

پاسخ: با تور به كیف بییند یا توسط فرزندشان درخواست دعوتنامه از دانشگاه نمیند یا دعوتنامه شخصی با هزینه دریافت دارند.

۷۳- حداكثر زمان اخذ پذیرش و ویزی تحصیلی سفارت چقدر است؟

پاسخ: یك هفته اخذ پذیرش و ۲ هفته اخذ ویزی تحصیلی

۷۴- آدرس سفارت اوكرین كجاست و روزهی مراجعه چه وقت است ؟

پاسخ:  تهران ، خ ولنجک نبش ۱۸ – یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

16 + نه =

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ