دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)

دانشگاه پزشکی چرنیگیو در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و اکنون در جایگاه ۵۲۴۹ جهانی قرار دارد.

پادکست دانشگاههای پزشکی اوکراین ۱

پادکست دانشگاههای پزشکی اوکراین ۲

پادکست دانشگاههای پزشکی اوکراین ۳

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده و جایگاه ۷۶۹۸ جهانی را به خود اختصاص داده است.

رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند.

دانشگاه دارو سازی خارکف

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین در سال ۱۹۲۱ تاسیس شد و در هاله حاضر رتبه ۷۸۲۹ جهانی را به خود اختصاص داده.

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین یکی از دانشگاههای تخصصی داروسازی و شیمی بهداشت و پزشکی در اوکراین می باشد.

تکنولوژی مواد آرایشی و عطرها، داروسازی، داروسازی سنتی، تکنولوژی دستگاهای داروسازی، بیوتکنولوژی، علوم آزمایشگاهی

دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو

دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو اوکراین در سال ۱۹۴۵ گشایش یافت و رتبه ۷۸۹۱ جهانی را در اختیار دارد.

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین در سال ۱۹۵۶ افتتاح شد و در حال حاضر در جایگاه ۸۸۳۸ جهانی قرار دارد. رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند.

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد که امروزه رتبه ۸۹۱۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

رشته های پزشکی، داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین ارایه میشوند.

به دلیل ضمیمه شدن کریمه در پی دخالت روسیه و برگزاری همه پرسی و الحاق کریمه به خاک روسیه، دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین دیگر جزو دانشگاههای اوکراین محسوب نمیشود.

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه پزشکی پولتاوا اوکراین معروفترین دانشگاه علوم دندانپزشکی اوکراین می باشد که بعدها رشته های علوم پزشکی دانشگاه پزشکی پولتاوا اوکراین را نیز راه اندازی نمود.

دانشگاه پزشکی پولتاوا اوکراین یکی از دانشگاههای علوم پزشکی اوکراین بود که مورد تایید وزارت بهداشت ایران واقع گردید و تا سال پایان سال ۲۰۱۰ نیز به همراه بقیه دانشگاه معتبر بوده است.

در دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین رشته های علوم پزشکی علاوه بر زبان روسی به زبان انگلیسی نیز آموزش داده می شود. دانشجوی متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به زبان انگلیسی باید از سطح زبان خوبی برخوردار باشد، و اگر قصد ورود به دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین زبان روسی را دارد میتواند در دوره پریمدیکال دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین شرکت نماید.

 

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین به سال ۱۸۰۵ تاسیسی یافته و امروزه جایگاه ۸۶۷۳ جهانی را به خود اختصاص داده.

دانشگاه پزشکی دانتسک

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و در حال حاضر رتبه ۶۰۰ جهانی را دارد و یکی از معتیر ترین دانشگاههای پزشکی اوکراین و اروپا می باشد، استادان این دانشگاه بسیار سخت گیر می باشد و از کوچکترین خطایی در طول تحصیل از دانشجوی متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین چشم پوشی نمی کنند.

به علت اعتبار بالای دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین در اروپا، هر ساله شماری زیادی از متقاضیان تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین به شهر دانسک دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین میزوند.

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

Lviv State Medical University meduniv

این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در جایگاه  ۷۰۰ برترین دانشگاههای جهان قرار گرفته است.

دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین در سالهای ۱۹۵۶ و سال ۱۹۹۴ تاسسیس کردید.

دانشجویان میتوانند در رشتهای مختلف پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و داروسازی، همینطورتخصصهای مختلف پزشکی در این دانشگاه تحصیل کنند .

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین با وجود ینكه هنوز تائید یران نشده است ولی تنها دانشگاه علوم پزشكی انگلیسی زبان اوكرین میباشد كه در سال ۱۷۸۴ توسط جوزف دوم كه بعدها امپراتور اتریش مجارستان شد تاسیس گردید و قدمت زیادی دارد . در حال حاضر ین دانشگاه داری ۸۸ پروفسور و ۲۹۴ دانشیار و ۴۰۰ استادیار و بیش از ۴۴۰۰ دانشجو میباشد.

ین دانشگاه رتبه دوم دانشگاههی علوم پزشكی اوكرین را بعد از دانشگاه علوم پزشكی كیف در اوکراین دارا میباشد.

آکادمی تخصصی پزشکی شوپی کا

آکادمی تخصصی پزشکی کیف شوپی کا اوکراین

National P.L. Shupika Medical Academy of Postgraduate Education

این دانشگاه ‌مركز تخصصی علوم پزشكی در اوکراین می باشد كه بصورت تخصصی ، تخصصهی علوم پزشكی را ارائه می دارد. در ین آكادمی دانشجویان گروه پزشكی میتوانند پس ازگذراندن یك ترم فشرده زبان روسی وارد كورس اصلی تخصصی شده و دوره خویش را آغاز كنند.

تخصصهی بالینی گوارش، جراحی عمومی، جراحی قلب، اطفال، جراحی اعصاب، زنان و زیمان، چشم، كودكان، ارتوپدی، اعصاب، پوست، طب اورژانس، گوش، حلق و بینی، روانپزشكی، كلیه و مجاری ادراری، سرطان، پاتولوژی، غدد، طب هسته ی، رادیولوژی و ارولوژی و تخصصهی غیربالینی و تخصصهی دندانپزشكی شامل بیماریهی لثه، پریودونتولوژی، ترمیمی و … دانشجو می پذیرد.

آکادمی تخصصی پزشکی کی یف یکی از نخستین موسسات علمی – آموزشی اوکراین می باشد که در دوره دولت اوکراین ( ۱۹۱۷-۱۹۱۹) در زمان احیای علمی، فرهنگی و آموزشی اوکراین تاسیس شده است .(این آکادمی در سال ۱۹۱۸ میلادی تاسیس گردید.) در سال ۱۹۱۹ ضمن سازماندهی مجدد و ملی شدن، به عنوان انستیتوی کارآموزی پزشکان کی یف تحت پوشش سازمان آموزش عالی آن زمان قرار گرفت. تا شروع جنگ جهانی دوم انستیتوی فوق با بیش از ۱۰۰۰ فارغ التحصیل دارای ۲۴ دپارتمان بود. انستیتوی کارآموزی پزشکی کی یف در سال ۱۹۹۶ زیر ساختی شد برای تشکیل آکادمی تخصصی پزشکی کی یف که به نام یکی از دولتمردان و دانشمندان مشهور آن زمان یعنی پروفسور شوپیک نامگذاری شد.

در سال ۲۰۰۵ نیز از طرف آقای یوشنکو ریاست جمهوری اوکراین عنوان ملی دریافت کرده و به آکادمی ملی تخصصی پزشکی شوپیکا تغئیر نام داد.

هدف اصلی این آکادمی از همان زمان آغاز به کار آن مشخص شد و تا کنون نیز ادامه دارد که  تربیت متخصصین در زمینه های مختلف علم پزشکی می باشد. امروزه آکادمی تخصصی شوپیکا از برترین و قویترین موسسات آموزش عالی کشور اوکراین در تربیت آسپیرانتور است که دارای ۶ دانشکده، ۷۰ کرسی آموزشی، ۱۵۰ پروفسور و ۴۰۰ دکتر مشغول به فعالیت می باشد. مساحت کل این آکادمی ۸ هزار متر مربع بوده و همچنین شامل ۵ خوابگاه دانشجویی با ظرفیت بیش از ۲ هزار نفر است.

در آکادمی ۹ شورای ویژه برای دفاع از رساله های دکتری و کاندیدای علوم در رشته های مختلف بیماری های داخلی، بیماری های عصبی، جراحی، زنان و زایمان، پزشکی قانونی، داروسازی، چشم پزشکی و غیره وجود دارد. در ۵ سال اخیر در این شوراها بیش از ۱۰۰ رساله دکتری و ۴۰۰ رساله کاندیدای علوم مورد دفاع واقع شده اند. همچنین در ۲۵ سال اخیر بیش از ۳۰۰ دکتر و ۱۵۰۰ کاندیدای علوم پزشکی در این آکادمی تربیت شده که نزدیک به ۱۰۰ نفر از آنان شهروندان کشور های خارجی می باشند. فعالیت های مشاوره ای و درمانی از طرف اعضای دپارتمان های آکادمی در مراکز درمانی با داشتن بیش از ۷۰۰۰ تخت بیمارستان و ۱۲ مرکز تحقیقاتی مربوطه صورت می گیرد.

سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مشاوره پزشکی و ۴۰ هزار جراحی توسط اعضای هئیت های علمی آکادمی انجام می پذیرد که در امور تحقیقاتی برای ارائه روشهای جدید تشخیص، درمان و پیشگیری مورد استفاده قرار می گیرند.

این آکادمی در زمینه های مختلف پزشکی از جمله سیستم عروقی – شریانی و مغزی شریانی، پیشگیری و درمان بیماران مادران، نوزادان و اطفال، پیشگیری و روشهای تصحیح نقصهای ایمونولژیکی و ژنتیکی در اشکال متفاوت پاتولوژیک مربوطه، راه های موثر در کمک های اولیه و اورژانس ، بالا بردن جراحی های ارگان های داخلی بدن و دستگاه های حرکتی، ایجاد داروهای جدید، پیشگیری از توبرکولوز و ایدز و بسیاری از مسیرهای دیگر فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای دارد.

آکادمی ملی تخصصی پزشکی کی یف به طور موفقیت آمیز با آکادمی های بیشماری در سطح جهانی از جمله با کشور های آمریکا، آلمان، کانادا، یونان، انگلستان، لهستان، سویس و ایتالیا همکاری می نماید. از سال ۲۰۰۱ آکادمی به عنوان یک مرکز آموزشی و تحقیقاتی تراز اول اوکراین در زمره اعضای آکادمی های جهانی قرار گرفت.

دانشکده های این آکادمی عبارتند از:

Faculty of Surgery

Faculty of Therapeutics

Faculty of Pediatrics

Medico-Prophylactic and Pharmaceutical Faculty

Faculty for Advanced Training of Teachers and Professors

Faculty of General practice – family medicine

 

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین

The O.O.Bohomolets National Medical University

براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران؛ دانشگاههای علوم پزشکی ارمنستان و اکراین از ابتدای سال ۲۰۱۰ غیرمعتبر می‌باشند. ولی می توان به شرح ذیل اقدام نمود  دانش آموزان سوم تجربی و ریاضی می توانند یک سال دوره پیش دانشگاهی و مقدماتی زبان روسی را در کالجهای زبان اوکراین بخوانند و در سال بعد در دانشگاه پزشکی بلاروس(روسیه سفید) که مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد؛ ادامه تحصیل دهند.

تاسیس دانشگاه پزشکی بوگامولتس به صورت رسمی به عنوان دانشگاه پیراگوف در سال ۱۸۶۱ میلادی صورت پذیرفت و در سال ۱۹۱۸ با نام دانشگاه بوگامولتس فعالیت خود را آغاز نمود و معروفترین دانشگاه علوم پزشكی اوكرین و یكی از سه دانشگاه مشهور جمهوریهی تازه استقلال یافته می باشد.

ین دانشگاه در رشته هی پزشكی،‌ دندانپزشكی و داروسازی از تمام دنیا دانشجو می پذیرد. داشتن مدرك دیپلم متوسطه و معدل ۱۶ بری ورود به رشته دندانپزشكی و داروسازی الزامی است و رشته داروسازی بصورت ناپیوسته بوده و همانند یران دكتری پیوسته ندارد و جهت ورود به ین رشته مصاحبه زبان نیز برگزار می گردد زیرا ظرفیت جذب دانشجویان خارجی محدود می باشد.

براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران؛ دانشگاه های علوم پزشکی ارمنستان واکراین از ابتدای سال ۲۰۱۰ غیرمعتبر می‌باشند.ولی می توان به شرح ذیل اقدام نمود:

دانش آموزان سوم تجربی وریاضی (با معدل کل ۱۶ به بالا)می توانند یک سال دوره پیش دانشگاهی و مقدماتی زبان روسی را دریکی از کالجهای زبان اکراین بخوانند و در سال بعد در دانشگاه پزشکی بلاروس(روسیه سفید) که مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد؛ ادامه تحصیل دهند.)

متقاضیان تحصیل در رشته های علوم پزشکی عمومی باید دارای معدل دیپلم نظام قدیم بالای ۱۶ ویا پیش دانشگاهی بالای ۱۷ باشند(دررشته های علوم تجربی یا ریاضی فیزیک).

داوطلبان فاقد مدرک پیش دانشگاهی میتوانند این دوره را در اکراین طی کنند. مدرک پیش دانشگاهی اخذ شده از اکراین به شرط دارا بودن معدل بالای ۱۷ مورد تایید وزارت بهداشت ایران میباشد.

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس اصلی ترین موسسه آموزش عالی پزشکی در کشور اوکراین محسوب می شود. در سال ۲۰۰۶ این دانشگاه جشن ۱۶۵ سالگی تاسیس دانشگاه، تولد ۱۲۵ سالگی آکادمیست دارنده نام دانشگاه یعنی بوگامولتس و  تولد ۱۱۵ سالگی آکادمیست بولگاکوا سازنده شورای علمی دانشجویی  را برپا کرد. تاسیس دانشگاه پزشکی بوگامولتس به صورت رسمی به عنوان دانشگاه پیراگوف در سال ۱۸۶۱ میلادی صورت پذیرفت. بعد از آن نام این دانشگاه چندین بار دستخوش تغییر واقع شد و در سال ۱۹۶۴ بود که نام بوگامولتس برای این دانشگاه برگزیده شد. در سال ۱۹۹۵ این دانشگاه موفق به ارتقاء به درجه ملی گردید.

امروزه در دانشگاه ۱۱ دانشکده و ۸۰ کرسی آموزشی مشغول به فعالیت بوده و در کادر علمی –آموزشی آن ۱۲۰۰ استاد شامل  تعداد فراوانی  پروفسور (۱۱۶ نفر) ، دکتر (۱۸۰ نفر)، دانشیار(۳۳۰ نفر) و نزدیک به ۷۰۰ کاندیدای علوم به چشم  می خورد که سبب شده است که دانشگاه دارای کیفیت آموزشی بالایی باشد و از نظر رتبه بندی دانشگاه های پزشکی اوکراین در مکان اول قرار گرفته است.

این دانشگاه دارای ۹ ساختمان آموزشی، کتابخانه مجهز به سیستم اینترنت، ۱۶ کلاس کامپیوتر با ظرفیت ۸۰۰ دستگاه کامپیوتر ( برای هر ۱۰ دانشجو ۱ کامپیوتر در نظر گرفته شده است)، کلینیک دندانپزشکی، موزه تاریخ پزشکی، ۷ خوابگاه دانشجویی، ۹ کافه تریا و غذا خوری دانشجویی و غیره می باشد. دانشگاه با  بیش از ۲۰ موسسات و ارگان های بین المللی و خارجی کشور های مختلف جهان قرار داد همکاری دارد و در ۱۷ پروژه آموزشی و   ۵۶ پروژه علمی بین المللی شرکت داشته است. تا سال ۲۰۰۴ میلادی تدریس در این دانشگاه به زبان های روسی، اوکراینی انجام می شد و از سال ۲۰۰۴ فرم تحصیلی انگلیسی نیز شروع به کار کرد.

در طی سال های فعالیت دانشگاه بیش از ۸۱۰۰۰ پزشک مدرک فارغ التحصیلی خود را دریافت نموده اند که از این میان ۳۰۰۰ متخصص خارجی از ۵۴ کشور مختلف جهان می باشند و می توان گفت که در یک چهارم از کشور های دنیا پزشک فارغ التحصیل این دانشگاه مشغول به طبابت است.

در حال حاضر در این دانشگاه ۹ هییت علمی ویژه در خصوص دفاع رساله های دکتری برای ۱۹ تخصص متفاوت فعالیت دارند. همه ساله در دانشگاه ۵۰ اثر تحقیقاتی و  ۲۲ مجله علمی منتشر شده و نزدیک به ۱۵۰ گواهی اختراع  به ثبت می رسد.

رشته های تحصیلی دانشگاه

پزشكی(۶ سال)، دندانپزشكی(۵ سال – معدل ۱۶ دیپلم) ، داروسازی (دكترا ندارد – ۵سال)، تخصصهی پزشكی و دندانپزشكی (۳-۵ سال)

زبان تدریس دانشگاه و وضعیت خوابگاه   زبان تدریس روسی و شرط ورود، قبولی در دوره پاتفك و دوره آموزش با خوابگاه و خوابگاه كالج و دانشگاه تازه مرمت شده و در یك محل و بصورت بلوك بلوك است كه در هر بلوك یك سرویس كامل و یك اتاق ۲ تخته و یك اتاق ۳ تخته است. فاصله خوابگاه و دانشگاه زیاد است.

رشته های تحصیلی عبارتند از:

General medicine

Pediatrics

Preventive medicine

Dentistry

Medicine psychology

Pharmacy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × یک =

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ